Naziv projekta

Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u opštini pomoću pametnog merenja (Increasing the
efficiency of municipal flood protection through smart metering)
Akronim: ODRŽIVO SPREČITI POPLAVE (PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY)
ID Projekta: HUSRB/1602/11/0225
Ukupan budžet projekta: € 938 462,48
Doprinos EU: € 797 693,10
Datum početka projekta: 01/10/2017
Datum završetka projekta: 30/09/2019
Nosilac projekta: BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Opština Baja)
Partner na projektu: OPŠTINA NOVI BEČEJ
Period realizacije projekta: 1.10.2017–30.09.2019.

S obzirom na geografski položaj, zaštita od poplava je od velikog značaja za lokalne samouprave koje su
partneri na projektu – opštinu Baja iz Mađarske i opštinu Novi Bečej iz Srbije. Naime, obe opštine su

nadležne za odbranu definisanih sektora uz reke koje kroz njih protiču – Dunav odnosno Tisu, te im je
jedan od važnih zadataka da povećaju efikasnost sistema zaštite od poplava.
U skladu sa navedenim, projekat je usmeren na rešavanje sledećih problema u oblasti zaštite od poplava:
1. Loše stanje infrastrukture
2. Zastarela tehnologija u segmentu prevencije poplava
3. Nizak nivo svesti stanovništva
4. Nedovoljna razmena informacija i specifičnih znanja poverenika civilne zaštite u prekograničnom
regionu.

Osnovni cilj projekta jeste povećanje kapaciteta opština Baja i Novi Bečej u oblasti prevencije i zaštite od poplava a kroz: razvoj infrastrukture, razvoj alata za smanjenje rizika od katastrofa koji su zasnovani na tehnologiji, i realizaciju različitih aktivnosti usmerenih ka usvajanju informacija i znanja od strane stanovništva kao i poverenika civilne zaštite (odnosno stručnjaka).

Primarnu ciljnu grupu projekta čine oni građani, pravna lica i drugi u Baji i Novom Bečeju koji su direktno pogođeni posledicama nedovoljne efikasnosti sistema zaštite od poplava. Pored navedenih takođe važne ciljne grupe su i poverenici civilne zaštite kao i lokalna zajednica u celosti.

Projekat se realizuje u opštinama Baja (Republika Mađarska) i Novi Bečej (Republika Srbija).

Sve projektne aktivnosti grupisane su prema četiri osnovna ishoda, odnosno stuba projekta:

I Poboljšano stanje infrastrukture kao i nivo opremljenosti

II Uspostavljen funkcionalni, integrisani sistem za bolju zaštitu od poplava u Baji i Novom Bečeju

III Izrađena projektno-tehnička dokumentacija radi daljeg unapređenja zaštite od poplava

IV Povećan nivo informisanosti kako stanovništva (uključujući i decu) tako i poverenika civilne zaštite

Nosilac projekta je Opština Baja dok je Opština Novi Bečej partner na projektu.

Projektni tim Opštine Baja čine:

Menadžer projekta: Zoltan Keszei
Finansijski menadžer: Nóra Koszorús
Tematski menažer: Ferenc Perlaky

Projektni tim Opštine Novi Bečej čine:
Koordinator projekta: Branko Svilengaćin
Finansijski asistent na projektu: Zora Stanisavljev
Tehnički ekspert: Ivan Bošnjak
Asistent za aktivnosti i komunikaciju: Jovana Vokić

Kontakt

Pošaljite nam email.

Šalje se

Ova internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran iskljčivo LB organization i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa
2023.

Log in with your credentials

Forgot your details?