A projekt neve

Az önkrományzatok árvízvédelemi hatékonyságának növelése intelligens mérés
révén
Akronim: Fenntartható árvízmegelőzés(PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY)
Projektazonosító: HUSRB/1602/11/0225
Elkülönített forrásösszeg: 938.462,48 euró
Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 797.693,10 euró
A projekt kezdete: 01/10/2017
A projekt zárása: 30/09/2019
Vezető kedvezményezett: BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (MUNICIPALITY OF BAJA)
1.kedvezményezett: NOVI BEČEJ (Törökbecse) Község önkormányzata (MUNICIPALITY OF NOVI
BEČEJ)
A megvalósítás időszaka: 2017.10.01.-2019.09.30.

Figyelembe véve a projektumban partnerként résztvevő önkormányzatok, Baja és Törökbecse
földrajzi fekvését , mindkét fél számára igen jelentős tevékenység az árvízvédelem.
Mivel mindkét önkormányzat felelőssége és kötelessége a rajtuk átfolyó folyók, a Duna és Tisza
árterületének védelme, ezért az árvízvédelem hatékonyságának növelése közös feladatuk.
A fentiekkel összhangban a program a következő árvízvédelmi problémák megoldására irányul:
• Rossz állapotban lévő fizikai inrastruktúra
• Elavult műszaki felszerelés az árvízvédelemhez
• A lakosság hiányos ismerete az árvízvédelemről, alacsony fokú tudatosság
• Elégtelen információ- és ismeretcsere a határmenti polgárvédelemi szervezetek között

A projekt célja Baja és Novi Bečej (Törökbecse) árvízmegelőzési és árvízvédelmi kapacitásának javítása kulcsfontosságú infrastrukturális fejlesztések, technológiai alapú katasztrófa-megelőzési eszközök, tervezési tevékenységek, valamint ismeretterjesztés és tudás alapú képzések és figyelemfelkeltő tevékenységek révén

Az elsődleges célcsoportba azon lakosok, vállalkozások és egyéb szervezetek tartoznak, amelyek Baján és Novi Bečej-en (Törökbecsén) találhatóak, és közvetlenül érintettek a tervezett projekttevékenységekben. Másodlagos célcsoport a helyi lakosság, és a projekt harmadlagosan a polgári védelmi biztosokat célozza mindkét településen.

A projektum Baja (Magyarország) és Novi Becej (Törökbecse) (Szerbia) községek területén valósul meg.
A projekt olyan strukturális és nem strukturális tevékenységekből áll, amelyek négy erősen egymásra épülő eredményt alkotnak.

Eredmény 1: Javított fizikai infrastruktúra és műszaki berendezések.
Eredmény 2: Újonnan bevezetett és megvalósított intelligens megoldások, integrált döntéstámogatási és árvíz- előrejelző rendszer létrehozása Baja és Novi Bečej (Törökbecse) számára.
Eredmény 3: A jobb árvízvédelemre vonatkozó építési és műszaki tervek kidolgozása
Eredmény 4: Képzett polgári védelmi biztosok és az érintett lakosság (felnőttek és gyerekek) tudatosságának javítása képzési és kommunikációs tevékenységek révén.

Vezető kedvezményezett Baja város önkormányzata, míg Novi Bečej (Törökbecse) partner a programban
Projektvezető csapat
Baja város önkormányzata
Keszei Zoltán – projektmenedzser
Koszorús Nóra — pénzügyi menedzser
Perlaky Ferenc — tematikus menedzser
Projektvezető csapat
Novi Bečej (Törökbecse) önkormányzata
Branko Svilengaćin — projektkoordinátor
Zora Stanisavljev — pénzügyi asszisztens
Ivan Bošnjak — műszaki szakértő
Jovana Vokić — kommunikációs és tevékenységi asszisztens

Kapcsolat

Pošaljite nam email.

Sending

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A weboldal tartalmáért teljes mértékben (a) LB organization vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.
2023.

Log in with your credentials

Forgot your details?