PREVENT! FLOOD SUSTAINABLY

Projekt általános bemutatása

 

Projekt teljes címe: „Az önkormányzatok árvízvédelmi hatékonyságának növelése okos mérőeszközök alkalmazásával“

Projekt rövid neve: PREVENT! FLOOD SUSTAINABLY

Pályázati azonosító szám (ID): HUSRB/1602/11/0225

Projekt teljes költségvetése: 938.462,48 Euro

EU támogatás (IPA): 797.693,1 Euro

Projekt kezdő dátuma: 2017. október 1.

Projekt befejezése: 2019. szeptember 30.

Fő kedvezményezett: Baja Város Önkormányzat (Magyarország)

Partner Kedvezményezett (Szerb): Törökbecse Község Önkormányzata (Novi Bečej)

Baja Város Önkormányzat 2017. januárjában nyújtott be pályázatot az Interreg – IPA CBC Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program második pályázati felhívására, ezen belül a „Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat megelőzési rendszerek színvonalának javítása” című első prioritásból az „1.1. Vízgazdálkodás és szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem” akció tárgykörében.

Az Önkormányzat a Közös Titkárság (Joint Secretariat) 2017. június 13-án kelt értesítése alapján vissza nem térítendő Európai Uniós (IPA) támogatást nyert az „ önkormányzatok árvízvédelmi hatékonyságának növelése okos mérőeszközök alkalmazásával” (Increasing the efficiency of municipal flood protection through smart metering) című, HUSRB/1602/11/0225 azonosító számú projekthez. A határon átnyúló projekt vezető kedvezményezettje Baja Város Önkormányzat, a projekt lebonyolításában résztvevő közreműködő partner (Kedvezményezett 1) Novi Bečej Község Önkormányzata).

A projekt 2017. október 1-én indult és 2019. szeptember 30-ával zárul.

A projekt teljes költségvetése bruttó 938.462,48 Euro, melyből EU (IPA) támogatás 797.693,10 Euro (85%), nemzeti támogatás 62.651,04 Euro, és 78.118,34 Euro saját forrás.

Fotó: Creatum Kft.

Fő Kedvezményezett költségvetése:

Teljes projekt költségvetés: 626.510,48 Euro (100%), Európai Uniós (IPA) támogatás: 532.533,9 Euro (85%), hazai társfinanszírozás: 62.651,04 Euro (10%), saját forrás: 31.325,54 Euro (5%).

A projekt célja: Baja és Novi Bečej árvíz megelőzési és árvízvédelmi kapacitásának javítása kulcsfontosságú infrastrukturális fejlesztések, technológiai alapú katasztrófa-megelőzési eszközök, tervezési tevékenységek, valamint képzési és figyelemfelkeltő tevékenységek révén.

Földrajzi helyzete miatt az árvízvédelem kiemelt jelentőséggel bír mind Baja, mind Novi Bečej számára. Mindkét település felelős a folyók mentén meghatározott szakaszok védelméért, és ezért a két település növeli az árvízvédelem hatékonyságát.

Megcélzott területek:

  • Rossz állapotban lévő fizikai infrastruktúra
  • Alacsony technológiájú árvízmegelőzés
  • Képzések hiánya és alacsony fokú tudatosság

Fotó: Jaksity Ágota

A projekt olyan strukturális és nem strukturális tevékenységekből áll, amelyek négy erősen egymásra épülő eredményt alkotnak:

  • Javított fizikai infrastruktúra és műszaki berendezések
  • Újonnan bevezetett és megvalósított intelligens megoldások. Az itt lefedett tevékenységek egy működő, integrált döntéstámogatást és árvízi előrejelző rendszert eredményeznek Baja és Novi Bečej számára.
  • A jobb árvízvédelemre vonatkozó építési és műszaki tervek mindkét partner esetében.
  • Képzett polgári védelmi biztosok és az érintett lakosság tudatosságának javítása képzési és kommunikációs tevékenységek révén.

A projekt keretében elsődleges célcsoport azon lakosok, vállalkozások és egyéb szervezetek, amelyek Baján és Novi Bečejben találhatóak, és közvetlenül érintettek a projekt tevékenységekben. Másodlagos célcsoport a helyi lakosság és a projekt harmadlagosan a polgári védelmi biztosokat célozza mindkét településen.

A projekt várt fő eredménye: Az áradás megelőzésének és védelmének fokozott kapacitása, valamint a célcsoportok – helyi lakosság, polgári védelmi biztosok – fokozott ismerete Baja és Novi Becej területén.

A projekt keretében a kivitelezésen, és egyéb tevékenységeken kívül számos úgynevezett soft elem is megvalósult már, illetve folyamatban vannak ezek megvalósítása.

Brosúra

A projekt költségvetéséből 2018. ősz folyamán elkészült 1.500 darab magyar nyelvű brosúra. A kiadvány a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Kirendeltségének szakmai támogatásával valósult meg. A Bajai Vizuális Iskola növendékeinek rajzai színesítik a megjelent brosúrát. Az anyag célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét, hogyan kell viselkedni árvízi készültség esetén. A brosúra a projekt keretében már megvalósult, és jövőben megrendezésre kerülő eseményein kerül kiosztásra. A tréningsorozat utolsó előadására 2019. június 26-án kerül sor.

brosúra

Árvízvédelmi nap

2018. december 5-én került megrendezésre az Árvízvédelmi nap. A konferencia Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi Karán került megrendezésre, az NKE, az ADUVIZIG, valamint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Kirendeltségének szakmai közreműködésével. A konferencián a szakmában jártas szakemberek tartottak előadásokat, árvíz és katasztrófavédelem témában. Az előadók között szerepelt: dr. Bíró Tibor az NKE dékánja, dr. Cimer Zsolt az NKE oktatási dékán-helyettese, dr. Balatonyi László az OVF osztályvezetője, Ficsor Johanna és Keve Gábor az  NKE egyetemi tanársegédei, Abonyi Csaba az ADUVIZIG osztályvezetője, Ossó János a Bajai Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltésgvezetője, és Gödön Sándor polgári védelmi főfelügyelő. A konferencia nagy érdeklődésre tartott számot, különböző szakmai szervezetek képviseltették magukat. Novi Bečej Község Önkormányzatát Jovana Vokic képviselte.

Fotó: Creatum Kft.

Tréningek

Szintén a projekt keretében került kidolgozásra egy átfogó tananyag, árvízvédelmi témakörből. A tananyag alapjául szolgál annak a tréningsorozatnak, melyet a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberi bonyolítanak le. A tréningsorozat három modulra épül, valamennyi modul három tréningnapon kerül ismertetésre. A tréningeken elméleti és gyakorlati ismeretek kerülnek átadásra.

JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Baja Város Önkormányzat vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

Forrás: bajaiharsona.hu

Kapcsolat

Pošaljite nam email.

Sending

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A weboldal tartalmáért teljes mértékben (a) LB organization vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.
2023.

Log in with your credentials

Forgot your details?